Arbejdspladskultur med et menneskeligt
ansigt

Grisens vej fra bedøvelse til køl tager 50 minutter. Der bliver slagtet knap 90.000 af slagsen om ugen. På Danish Crowns højteknologiske slagteri i Horsens får godt 1.250 medarbejdere fordelt på 42 nationaliteter maskinerne til at køre på højtryk.

Slagteriet sover aldrig

Hverdagen på slagtelinjer, opskærings- og udbeningslinjer og i pakkeriet, er præget af toholdsskift, akkordarbejde, højt tempo og støj - dag og nat. Det er en del af kulturen, at medarbejderne sjældent står og hyggesnakker. De er dybt koncentrerede om at få det til at fungere. »Det påvirker kulturen på den gode måde, at vi har linje akkord og er afhængige af hinanden. Hver enkel ved godt, hvis jeg er god til at hjælpe ham foran, så er ham bagved

Der er ikke noget at rafle om. Det står helt nøjagtigt i papirerne. Hvis du kommer for sent, så går det jo ud over ti andre, og de tjener ingen penge.

også god til at hjælpe. Sådan får vi det rigtige resultat ud, og det giver plus på kontoen. Så alle hjælper alle, uanset hvilket land du kommer fra«, fortæller reserve-
tillidsmand Thomas Jensen, Danish Crown.


Han fortsætter:

»Der er beskrivelser og regler på alt. På hygiejnen, sikkerheden og hvordan vi skal lave produkterne. For når vi er så mange, så er uskrevne regler svære at håndtere.«


Kollegaerne styrer

»Det er uudtalt, men rygraden på Danish Crown er et godt kollegaskab«, siger Frank Vestergaard, som er menig medarbejder på en af Danish Crowns linjer. Han fortsætter: »Jeg er helt sikker på, at hvis jeg mødte en kollega nede i byen, så kunne jeg sagtens finde noget at snakke med ham om. Og det er lige meget hvem han er. Jeg tror det kommer af, at vores arbejde og funktioner er så ens. Vi har meget tilfælles, fordi vi laver det samme og har det samme mål«. Det er i høj grad kollegaerne, der styrer flowet i det femmandsteam, som de arbejder i - i mindre grad lederen. Udfører de deres arbejdsopgaver korrekt, ser de ikke lederne. Derfor kan det også være teamet, der sanktionerer, hvis man gør noget forkert. Frank Vestergaard uddyber med et eksempel:


Eksempel på kulturmøde

»Vi er nærmest selvbestaltede i at få det › til at køre ordentligt. Fx vores pause-løsning, hvor vi giver hinanden pause. Der er vi temmelig firkantede med at overholde pauserne. Hvis en bliver for længe til en pause, så »stjæler« han fra den næste. Og det er skidt set.

I mit arbejde som tillidsmand gør jeg meget ud af at hjælpe de nye medarbejdere til rette, men også mere generelt i forhold til det danske arbejdsmarked, fag-forening og skattesystem. Vi hjælper med at finde bolig, lave selvangivelse – alt muligt
fortæller reservetillidsmand Thomas Jensen, Danish Crown.

Så det er en uskreven regel.«


Men kollegaerne forstår at bakke hinanden op – også i forhold til kulturmøder:

»Vi havde en ung nydansk fyr, der kom rigtig alvorligt til skade med sin arm. Fyren blev tilsagt af sin mester til at komme på arbejde dagen efter og løse en opgave. Normalt er det uhørt, når man er så skadet, men fordi han har en anden kulturel baggrund, kunne han ikke få sig til at sige nej til mester. Da vi danske kollegaer hørte det, fik vi vores talsmand til at tale hans sag over for mesteren.«


Daku Magasin

Se som online magasin
Download pdf