Kan du tale DSB’sk?

Uniformspoint og fribefordring er eksempler på ord, som kun høres i DSB, og er man nyansat, så kan det godt være forvirrende med det særlige DSB-sprog.

Sine Jung Gormsen, HR-konsulent, fortæller om dengang, hun som nyansat spurgte efter en medarbejder og fik at vide, at han var gået hjem. Hun mente så, at ham kunne hun tale med dagen efter, indtil hun blev gjort opmærksom på, at »gået hjem« på

Danskere er slemme til at bruge ironi, men det skal vi passe på med, for det er ikke alle, der kan forstå det.
Susanne Skov Tillan

DSB-sprog betyder, at man er gået på pension. For en del medarbejdere falder dette sprog helt naturligt, da det i mange familier er en tradition at arbejde for DSB.

 

Dialog frem for regler

Det skal man ikke lade sig afskrække af, for når man bliver ansat i DSB, så giver ansættelsen også mange muligheder, og man vil opleve virksomheden som rummelig. Har personalet særlige behov, som fx da en medarbejder havde behov for Dialog frem for regler. Det skal man ikke lade sig afskrække af, for når man bliver ansat i DSB, så giver ansættelsen også mange muligheder, og man vil opleve virksomheden som rummelig.
Har personalet særlige behov, som fx da en medarbejder havde behov for et hovedtørklæde til sin uniform, så imødekommer DSB gerne dem, man finder rimelige.

Som noget nyt viser små flag på det kørende personales uniformer, hvilke sprog den ansatte taler. Det er et synligt tegn på, at DSB mener, at mangfoldighed er en styrke.

I det givne eksempel kom medarbejderen med i en arbejdsgruppe, som designede et tørklæde. »Det er typisk, at man hellere vil gå i dialog med medarbejderne end at sætte en masse regler for det ene og andet« siger Sine Jung Gormsen.


Socialt ansvar

Det er karakteristisk for DSB, at virksomheden er rigtig god til at tage sig af sine egne indadtil. »Vi har 150 års erfaring med social ansvarlighed«, fortæller Sine Jung Gormsen. Det kommer sig af, at DSB er en virksomhed, som prioriterer gode forhold for medarbejderne. Kan man af en eller anden grund ikke længere bestride ét job, er det i mange tilfælde muligt at blive omstillet til andet arbejde eller nedsat arbejdstid. DSB beskæftiger to socialrådgivere, som står til rådighed for medarbejderne i hele virksomheden med rådgivning om alt, hvad der har betydning for trivsel på arbejdspladsen. Det hænder dog også, at socialrådgiverne rådgiver medarbejderne med mere private anliggender, der har betydning for deres arbejde. »Trives man godt derhjemme, smitter det af på arbejdspladsen - og omvendt«, understreger Sine Jung Gormsen.


En mosaik af mennesker

»DSB udgør en mosaik af mennesker, der er forskellige hvad angår alder, køn, baggrund, arbejdsstil og livssituation, og vi har både

»Man skal lære at acceptere hinandens forskelligheder«
Susanne Skov Tillan

lokomotivførere i Frederikshavn, håndværkere i København, kontoransatte i Odense og salgsmedarbejdere i Vordingborg. Mangfoldigheden gælder altså både medarbejdere og jobtyper«, siger Sine Jung Gormsen.

Dit DSB-navn er..

Ligesom de ansatte i DSB har deres egne særlige udtryk og betegnelser, så tildeler medarbejderne ofte hinanden tilnavne. »Det er helt almindeligt, at en ansat får et tilnavn, hvis man har gjort sig bemærket på en eller anden måde. Ofte kendes dette navn bedre blandt kollegerne end ens rigtige navn, men det er godmodigt ment«, tilføjer afdelingsleder Susanne Skov Tillan fra DSB S-tog Klargøring i Taastrup. 

Daku Magasin

Se som online magasin
Download pdf