Grønne og multikulturelle talenter

Det er vigtigt at være konkret i tale og skrift

På Plejehjemmet Lillevang er man vant til at tænke alternativt. Liggestole til beboerne ved bålstedet er en af mange nye ideer. Omgivet af grønne marker ved Furesø og ved siden af en bondegård med heste og får lige uden for døren, arbejder personalet målrettet med at give de ældre et så grønt udeliv som muligt. Og de mange forskellige nationaliteter i personalet tilfører også noget nyt. Kulturmøder er spændende, synes både de ældre og de ansatte – fx at høre om andre kulturer og få anderledes mad.


Vi stiller spørgsmål

Men Plejehjemmet har ikke kun talent for at skabe en grøn og en multikulturel hverdag. Når medarbejdere med mange forskellige kulturelle baggrunde skal arbejde sammen, er dagligdagen stærkt regelstyret. Plejehjemmet har et regelsæt, som alle medarbejdere skal lære at kende og leve op til. Det er vigtigt at være konkret i tale og skrift, er erfaringen hos både medarbejdere og ledelse på Plejehjemmet.

Vi har ikke mange uskrevne regler i vores arbejdspladskultur

Gruppeleder Vibeke Wernebo siger: »Vi stiller spørgsmål til holdningen »sådan er det bare«, for vi kan ikke tage noget for givet. Det fungerer ikke i en mangfoldig kultur som vores. Nydanskerne har ikke det uskrevne under huden, og derfor tilstræber vi ikke at have uskrevne regler. Vi gør os umage med at fortælle alt – også det der er mest indlysende for os almindelige danskere, fx hvordan man holder en juleaften.«

 

 

Do’s and don’ts i arbejdspladskulturen

Det at være tydelig og klar i mælet starter allerede i ansættelsessamtalen. Der fortæller lederen den kommende medarbejder helt ned i detaljen, hvad medarbejderen skal kunne: Fx møde præcis kl. 7.00 om morgen, arbejde med mandlige beboere og håndtere svinekød. Men også, hvad der ikke er acceptabelt. Fx at familien eller manden ikke kan møde op på arbejdspladsen. Vibeke Wernebo er meget bevidst om, hvordan uudtalte forventninger og normer opstår. Hun oplærer derfor helst ikke flere elever fra samme kultur samtidig, fordi de fristes til at tale eller skrive på eget sprog. Og normen er, at man taler dansk i arbejdstiden.En pølse er ikke kun en pølse

Mangfoldig og tolerant – sådan beskriver gruppeleder Vibeke Wernebo arbejdspladskulturen i Lillevang. Et sjovt eksempel på, hvordan kollegaer kan misforstå hinanden, var en firmaudflugt, hvor en nydansk kollega var blevet bedt om at medbringe pølser til grill. Det gjorde hun, men det var kyllingepålægspølse! Sådan så en pølse ud i hendes verden. Men den blev grillet på behørig vis, og der blev grint en del.

Daku Magasin

Se som online magasin
Download pdf