Ordet hygge passer bedre end effekt

Ørbygård har altid haft fokus på introduktion, og det vil Plejehjemmet også have fremover.

Det skinner igennem alt på plejehjem Ørbygård – både i ånden og tonen. »Det er målet, at man har det godt her. Vi skal selv kunne tænke os at komme på plejehjem her, når vi bliver gamle,« fortæller Linda Heimann Knudsen, afdelingsleder på Plejehjem Ørbygård og fortsætter: »Vi tænker ikke på, om der er forskel på folk. Vi er åbne og farveblinde i forhold til etnisk baggrund. Der er plads til alle, som vil gøre en indsats. Men vi tolerer ikke alt. Alle skal møde til tiden og passe deres arbejde.«


Masser af gode kulturmøder

Ørbygård har tradition for at tage godt imod nye kollegaer med anden etnisk baggrund.


Linda Heimann Knudsen siger:

»Folk kigger ikke skævt til tørklæde, men skal lige lære vedkommende at kende. Nye kollegaer får tid til at lære det grundlæggende og bliver skånet lidt i starten. Men vi har en uskreven regel om, at de ikke bare skal

Vi er farveblinde. Vi tænker i mennesker.

gå som lønslave, men skal uddannes. Vi giver dem mentorer og sprogskole og hjælper dem videre på hjælper- og assistentuddannelse.«


De barske kulturmøder er væk

Sådan er det i dag, men det er en arbejdspladskultur, der er opbygget gennem mange år. For ti-tyve år siden levede småracistiske tendenser også i plejesektoren. »De må blive som os«, kunne holdningen være - både hos høj som lav blandt personalet. Men forstanderen på Ørbygård er gået forrest og har været forgangskvinde. Medarbejdere er blevet sat på plads og har fået at vide, at sådan en holdning ikke tolereres. Ørbygård har altid haft fokus på introduktion, og det vil Plejehjemmet også have fremover. Der er stadig udfordringer i forhold til arbejdspladskulturen. Kollegaer, der kommer fra en anden kultur, kan godt have en forventning om, at det kun er lederen, som bestemmer og må give ordrer. »Det er ikke kun lederen, der bestemmer. Det ligger i kulturen, at vi bestemmer på kryds og tværs. Når vi arbejder sammen, lærer vi hinanden op og lytter til hinanden. Det er kun det væsentligste, som ligger i arbejdsbeskrivelsen, som lederen kommer ind over. Det er vigtigt at lære, når man kommer fra en anden kultur«, siger Linda Heimann Knudsen. 

Daku Magasin

Se som online magasin
Download pdf