Det handler ikke kun om at arbejde

lyst til at være sammen med kollegerne udenfor arbejdstiden

I Voksentandplejen i København har det stor betydning, at medarbejderne er glade for at gå på arbejde, faktisk så glade, at de også har lyst til at være sammen med kollegerne udenfor arbejdstiden. »Vi holder mange arrangementer, for her arbejder vi ikke kun! Nej, vi laver meget hygge, biografture, cafébesøg og fester. Vi fejrer næsten alt det, der kan fejres, men det gøres selvfølgelig udenfor arbejdstiden «, fortæller Ena Søndergaard, teamleder i Voksentandplejen. Det er selvfølgelig frivilligt, om man deltager, men sammenholdet er vigtigt i Voksentandplejen. Det betyder også, at man fx lige ringer og spørger til en medarbejder, som er syg, for at høre hvordan det går. »Vi viser interesse og omsorg både overfor borgerne og for hinanden«, siger Ena søndergaard.Også et krævende arbejde

Medarbejderne i Voksentandplejen arbejder med borgere, som ikke kan benytte det almindelige system. Det betyder bl.a., at medarbejderne er meget ude hos borgerne i deres egne hjem. Og dér er det vigtigt, at man har føling med borgerne og fornemmelse for, hvad man gør og ikke gør, understreger Ena Søndergaard. Arbejdet kan være fysisk og psykisk hårdt, og det hænder, at medarbejderne møder aggressive borgere. For at imødegå misforståelser arbejdes der i teams, hvor man støtter og hjælper hinanden. Er der fx sproglige problemer, så kan den anden træde til, det gælder også, hvis kemien mellem medarbejder og borger ikke lige passer. »Folk bliver ansat her, fordi de godt kan lide at hjælpe andre – det handler om medmenneskelighed og omsorgfuldhed,« fortæller Ena Søndergaard.Der tages vare på medarbejderne

Da man godt kan være ude for ubehagelige ting som medarbejder i Voksentandplejen, så er det vigtigt, at der bliver taget vare på medarbejderne. Det gør man bl.a. ved at sikre, at der bliver snakket om de ting, de ansatte har oplevet – specielt er det vigtigt, hvis en har været ude for en dårlig oplevelse. For får man ikke snakket om det, så tager man det med hjem. Omsorg for medarbejderne viser sig også i den støtte, som gives, hvis der klages over en medarbejder, fx fordi en medarbejder har en anden etnisk baggrund. I sådanne situationer er det praksis at ringe de pågældende samarbejdspartnere eller borger op og rede trådene ud, men med det udgangspunkt, at medarbejderen støttes. »Vi siger, at det er de medarbejdere, vi har ansat, og de er ligeså gode som alle mulige andre. Vi laver ikke om på det, fordi patienten ikke synes, at de skal have den person«, siger Ena Søndergaard.Folk siger ikke op

Voksentandplejen i København oplever heller ikke meget udskiftning i personalet. Der ansættes nye pga. vækst, ikke fordi folk siger op. »Personalet bliver, fordi kollegerne imellem har det rigtig godt. Vi har tid til at snakke sammen, og der er et godt venskab her på arbejdspladsen,« slutter Ena Søndergaard.

 

Daku Magasin

Se som online magasin
Download pdf