Kulturel træning

Der findes flere former af kulturtræningsprogrammer alt afhængig af formål og målgruppe. Det er derfor vigtigt at I finder ud af hvilken type træningsprogram, der bedst matcher jeres behov.  


Er målgruppen expacts eller andre nydanskere med relativt kort ophold i Danmark, vil det ofte handle om arbejdskultur og ofte generelt om den danske kultur.

 

Målgruppen kan til tider (og ganske ofte) være en afdeling eller et team i en virksomhed, som består af forskellige medarbejdere med forskellige nationale og etniske baggrunde. Ofte vil der være fokus på at skabe fælles retninger for arbejdsmetoder og forståelse af arbejdsopgaver, forbedring af kommunikation, internt samarbejde og forholdet til ledelse etc. Her er det vigtigt at arbejdspladsen har skabt klare rammer, som medarbejderne kan forholde sig til. Det er virksomheds-identiteten, der ofte skal være forbindelsesled mellem alle medarbejdere uanset deres faglige, sociale og nationale baggrund. Derfor er det ofte virksomhedens retninger, holdninger og regler der er i centrum for disse trænings-sessioner.

 

Vi møder også virksomheder, der enten har svært ved at tiltrække nydanske medarbejdere eller som har svært ved at takle mødet med kunder og brugere med minoritetsbaggrund. Omdrejningspunktet for trænings-sessionerne vil ofte være at kende sig selv. En slags ”spejlningsforløb” med vægt på hvordan arbejdspladsen i form af dens individer møder andre og hvilke fordomme og fortolkninger, der kan være forbundet til disse møder.

 

Egentlig er det virksomheder, hvor medarbejderne skal udstationeres. Her gælder det om at styrke medarbejderens viden om værtslandets kultur, men dette er ofte bedst opnået når kursisten, kan sammenligne den ”nye” kultur med sin egen fortolkning af egen kultur.

 

Hvis du vil vide mere er du velkommen til at kontakte Human Shojaee, hus@foreningen.nydansker.dk

eller kaste et blik over links til andre aktører.  

Daku Magasin

Se som online magasin
Download pdf