Medarbejder i ny organisationskultur

Lær om organisationskultur og regler gennem din tillidsrepræsentant eller mentor

Mange danske arbejdspladser har tilknyttet en tillidsrepræsentant, der er til for medarbejdernes skyld. Tillidsrepræsentantens rolle er at repræsentere medarbejderne i forhold til ledelsen og hjælpe medarbejderne i forhold til fagforening, arbejdsmarkedets regler og overenskomster. Det kan være med lønforhandlinger, kompetenceudvikling, sygemelding, orlov osv.

Tillidsrepræsentanten kan hjælpe dig til at finde dig til rette i den danske kultur – både inden for og uden for virksomheden. Fra  virksomhedens side kan man også vælge at stille en mentor til rådighed for den nyansatte. Mentoren kan være trænet til at se og videreformidle nogle af de kulturelle spilleregler og være den person, som den nyansatte kan spørge om alt i forhold til arbejdet og virksomheden.


Organisationskulturen på en arbejdsplads kan kort defineres med: »Den måde, som vi gør tingene på her hos os». Det kan man som ny medarbejder ikke læse sig til i personalehåndbogen eller i virksomhedens politikker. Men det er vigtigt, at man som ny medarbejder lærer de spilleregler, som er en del af organisationskulturen.


Ærlighed med måde

Som nyansat skal man være opmærksom på, hvad kollegerne gør. Hvis det de gør virker uhensigtsmæssigt eller mærkeligt, så spørg din kollega eller chef. Som nyansat kan man let undre sig over forhold, som allerede efter kort tid på en ny arbejdsplads kan føles almindelige eller naturlige. Synes man, som nyansat, at man har en bedre ide til, hvordan tingene kan gøres, skal man ikke nødvendigvis komme frem med den med det samme. Det er nemlig sjældent populært at sige direkte til folk, at det de har gået og gjort i lang tid, og som de synes virker for dem, ikke er den bedste måde. Det virker som en kritik af deres kultur. Det er lettere at komme med sine ideer på den rette måde, når man har lært organisationens kultur at kende.


Du kan forberede dig

Det er en god ide, at du som kommende eller ny medarbejder ved noget om, hvad virksomheden står for, og orienterer dig om de regler og politikker, som er formelt gældende for arbejdspladsen. Den information vil du ofte kunne finde ved at gå ind på virksomhedens hjemmeside, eller hvis man er startet, læse i personalehåndbogen og spørge kollegerne. En virksomheds overordnede værdier, understøttes af (konkrete) politikker. Værdier kan være: ærlighed, synlighed, ansvarlighed osv. De har til formål at vise både personale, kunder og samarbejdspartnere, hvad virksomheden står for. Politikker kan være personalepolitik, mangfoldighedspolitik eller rygepolitik. De fortæller fx medarbejderne, hvad man har ret til og hvad der ikke er tilladt.


Værdier i praksis

Vær opmærksom på, at der godt kan være forskel på de værdier en virksomhed har formelt, og den måde man reelt arbejder og agerer på. Det kan skyldes, at der kan gå tid, fra værdierne er vedtaget, til at alle medarbejdere kender dem og arbejder ud fra dem. Men et er, at medarbejdere får en introduktion til virksomhedens værdier. Noget andet er, hvordan man, som medarbejder, forstår og kan efterleve dem i praksis. Nogle af værdierne i IDA SERVICE er »innovativ, ærlig og synlig», men hvordan kan man, som medarbejder, være innovativ og synlig? »Med innovativ mener vi, at man fx skal kunne være opmærksom på, hvad kunden kunne have behov for. Er der fx behov for at få skuret et gulv op. Et eksempel på værdien ærlig kan lære, at hvis man har ødelagt noget hos en kunde, så siger man det med det samme. Vi kan begå fejl, og det skal vi stå ærligt frem med. Det er ikke kunden, som skal sige det. Og så skal man ikke gå med blikket nede i gulvet, hvis man, som medarbejder, skal være synlig», siger Karina Jensen, driftstræner i IDA SERVICE. At virksomheden har nogle overordnede værdier betyder heller ikke, at alle virksomhedens afdelinger vil eller skal ligne hinanden fuldstændigt. Værdier og virksomhedskultur er forskellige fra afdeling til afdeling. Dels præges en afdeling af, hvem lederne er, og dels hvor i landet afdelingen ligger. Selvom Danmark er et lille land, så er der forskelle på at være ansat i en større virksomheds afdeling i Sønderjylland og København. Der kan være forskelle på, hvordan man gør tingene (kulturen) i den sydlige, vestlige, nordlige eller østlige del af landet.Politikker

På de fleste arbejdspladser findes der politikker om barsel, rygning, beklædning, sygefravær, ferie m.v. Dem kan du, for det meste, finde i personalehåndbogen. Hvis du er ryger, så er det fx en god ide at kende til arbejdspladsens rygepolitik. At have en politik om rygning betyder, at der er regler for rygning på arbejdspladsen, fx om der er steder udenfor arbejdspladsen, hvor der må ryges. I en politik om beklædning kan der stå, at man i udførslen af sit arbejde skal bruge den uniform, som arbejdsgiveren uddeler. Den kan også beskrive brug af tørklæde, og i så fald, om det kan være ens eget eller arbejdspladsens. Det er også en god ide at kende til arbejdspladsens politik om afholdelse af ferie, hvis du fx ønsker at have mulighed for at besøge familie i udlandet i mere end 3 uger eller udenfor skolernes ferier.


Organisationskulturen kan være branchebestemt

Organisationskulturen er også præget af, hvad det er for en slags virksomhed eller indenfor hvilken branche. Der vil være forskel på organisationskulturen på et plejehjem og på et slagteri. Karakteren af arbejdet, omgivelserne og medarbejdersammensætningen er alt sammen med til at præge kulturen. En medarbejder på et plejehjem karakteriserer kulturen på hendes arbejdsplads som social og omsorgsfuld. Man taler meget med hinanden og med beboerne. Helt anderledes er det på Danish Crown i Horsens. Der er støjniveauet og arbejdstempoet på det fuldautomatiske slagteri nemlig så højt, at det ikke er muligt at snakke sammen, mens man arbejder.


Tonen

Tonen, den måde man snakker til hinanden på på en arbejdsplads, kan være præget af, om der arbejder flest mænd eller kvinder. Frank Vestergaard fra Danish Crown fortæller, at hans arbejdsplads er en mandearbejdsplads, men at der da er nogle enkelte kvinder og »det tager spidsen af tonen».

Daku Magasin

Se som online magasin
Download pdf