Samarbejdskultur

Lær opskriften på det gode samarbejde. Her kan du hente viden om tre vigtige ingredienser i dansk samarbejdskultur og hvordan du og din virksomhed kan blive bedre til at håndtere kulturmøder i samarbejdssituationer

Samarbejde – eller ikke samarbejde…

Samarbejde er nøgleordet på de fleste danske arbejdspladser. Alle, både ledelse og medarbejdere, har som regel en forventning om, at vi skal kunne samarbejde. Der er ligefrem folk, der bliver fyret på grund af samarbejdsvanskeligheder, fordi de ikke mestrede den svære kunst at samarbejde. Men hvad forventer vi reelt, når vi siger samarbejde? Samarbejde er, at alle hjælper alle. Det er en norm. Ikke kun med faglige opgaver, men også opgaver som oprydning eller påfyldning af diverse maskiner. Som det hedder hos en af virksomhederne i DAKU: »(...) alle hjælper med oprydningen etc.– og ingen er for »fine»». Som medarbejder kan man altså komme til at løse opgaver, som man ikke er ansat til. Samarbejde er også, at alle deler viden og lytter til hinanden, når vi løser en opgave eller et problem. Det er at kunne inddrage andres erfaringer og holdninger, også selv om de adskiller sig fra ens egne. Det bliver forventet, at man kan samarbejde på lige fod med folk, der har en anden baggrund end én selv. Det kan være personen har en anden uddannelse, en lavere eller højere plads i hierarkiet eller en anden etnisk baggrund. Dårlig kemi er sjældent en undskyldning for ikke at samarbejde. Vi er professionelle – som det hedder – og tilstræber at samarbejde med folk, også selv om de ikke kan lide os eller omvendt. Det kan være svært – også for »gammeldanskere ». Det er også en stor udfordring at veksle mellem at samarbejde og arbejde selvstændigt. Som medarbejder på de fleste arbejdspladser forventes der, at du kan handle selvstændigt og ansvarligt. Når man er ny, er det ofte svært at finde ud af, hvornår man gør hvad. Hvad er forventningerne til, hvornår du skal tage ansvar for selv at løse opgaven – og hvornår skal du dele med teamet? Spørg hvis du er i tvivl og usikker. Det er ok at spørge. Det er faktisk velset. Som virksomhed er det vigtig at være opmærksom på at guide den nye medarbejder og give konkrete eksempler på, hvornår man forventer samarbejde – og hvornår man forventer selvstændighed.Harmoni frem for konflikt

Når vi samarbejder, sker det tit via fællesmøder, udvalgsmøder elle arbejdsmøder, hvor andre erfaringer og holdninger bliver inddraget, og der foregår en dialog. Konkret sker der det, at vores direktører, ledere, funktionærer, service- og produktionsfolk eller hvem der nu er indkaldt til et møde, diskuterer og bestemmer i fællesskab, hvilken retning vi skal gå og hvordan. De mange møder og den megen kommunikation kan – af mange der kommer ude fra - let blive opfattet, som om vi arbejder langsommere på danske arbejdspladser. Det tager tid at nå til enighed. Fordelen er, at vi kan være uhyre effektive set i forhold til andre arbejdspladskulturer, når vi først har fundet ud af, hvad vi vil. Så er alt aftalt, rollefordelingen er på plads, og vi løfter i flok, som det tit kaldes. Det vil sige, at vi arbejder i samme retning og sender samme signaler udadtil i forhold til omverdenen, fx kunderne. Man oplever meget sjældent de store konflikter på danske arbejdspladser – heller ikke den klassiske mellem medarbejderne og ledelsen. Det er heller ikke normen, at man åbenlyst modarbejder hinanden. Meget generaliserende så er Danmark en konfliktsky nation. Måske blandt de mest konfliktsky nationer uden for Asien. I andre kulturer tager man konflikten i det offentlige rum, skændes og råber. Sådanne skænderier anses for upassende på danske arbejdspladser, og man kan blive opfattet som temperamentsfuld eller komme til at støde nogle væk ved at være for konfronterende. Som ny medarbejder fra en anden kultur kræver det tilvænning – både til den megen dialog og til de stilfærdige konflikter. Det er vigtigt at træde varsomt og at stikke en finger i jorden, når du oplever en uenighed. Det vil sige at spørge ind til og bliv klog på den andens perspektiv. Det kan være en god ide at gøre det på tomandshånd (face-to-face) for at undgå, at nogen taber ansigt. Virksomheden kan på sin side være parat til at give sparring og tid, så den nye medarbejder får de nye omgangsformer med dialog og konflikthåndtering under huden.


Hygge - det sociale element

Hygge eller socialt samvær er med til at fremme et godt samarbejdsklima på danske arbejdspladser. At deltage i hyggen er af stor betydning for, at du som ny medarbejder kommer til at føle dig hjemme på arbejdspladsen. Det er her de gode relationer til kollegaer bliver skabt. Til hverdag sker det, når man spiser frokost, holder pause eller drikker kaffe sammen. Nye medarbejdere ønsker ofte at bevise deres værd ved at gøre det stik modsatte og give den en skalle – det vil sige at arbejde hårdt ved at holde færre pauser. Men det er vigtigt, at det ikke sker på bekostning af pausen og frokosten med kollegaerne. Det er her, under de uformelle former, at mange ideer og kontakter udvikler sig. Sociale arrangementer uden for arbejdet kompenserer for, at man i Danmark generelt sjældent tager kollegaer med hjem, som man gør i mange andre lande. Hvis man lige er kommet til Danmark, kan man derfor godt undre sig. Hvad er det for en distance, og kan de lide mig? Det er derfor vigtigt at prioritere virksomhedens sociale arrangementer. Det er her, at det sociale liv leves. Det kan fx være den traditionsrige julefrokost, en sommerfest og nogle af de mange medarbejdertilbud. Danish Crown giver fx tilskud til fisketure eller familieture til Djurs Sommerland, som medarbejderne selv tager initiativ til.

Virksomheden kan med fordel skrive de sociale arrangementer ind i introduktionen for nye medarbejdere – og i det hele taget understrege betydningen af, at man som ny deltager.

Daku Magasin

Se som online magasin
Download pdf