Baggrund

 

De fleste danske virksomheder har gode erfaringer med at ansætte nydanskere. Andelen af nydanskere på arbejdsmarkedet er stærk stigende og statistisk set, er vi det land i Europa, der har flest etniske minoriteter tilknyttet arbejdsmarkedet.

Vi mærker ligeledes en stigende efterspørgsel på kulturelle kompetencer hos arbejdspladserne. Virksomhederne mener i større grad, at det er nødvendigt med bedre kendskab til den danske arbejdskultur, inden den enkelte nydansker træder ind på arbejdsmarkedet.

 

Et bedre kendskab til den danske arbejdsplads er med til at fastholde og styrke den enkelte nydanskers muligheder på arbejdsmarkedet. Et bedre kendskab til sig selv og arbejdspladsens regler, er med til  at kunne fortælle historien om arbejdspladsen til de nyansatte og styrke arbejdsplads-identiteten på tværs af diverse forskelle.


DAKU er vores forsøg på at opnå mere viden om måden vi arbejder på, fortalt af arbejdspladserne selv. Det giver samtidig andre gode råd til både nydanskere og andre arbejdspladser med den hensigt at skabe gode rammer for kulturel forskellighed på arbejdspladserne. 

Daku Magasin

Se som online magasin
Download pdf