Kontakt

Har du kommentarer eller forslag til hvordan hjemmesiden kan forbedres, hører vi gerne fra dig.


Du er også velkommen til at sende os en mail, hvis;

- din arbejdsplads har lyst til at fortælle sin historie igennem DAKUonline,

- du har forslag til skrevne og uskrevne regler om dansk arbejdskultur,

- du har forslag til hvordan nydanskere kan forberede sig til mødet med dansk

  arbejdskultur, eller

- hvis du som "nydansker" har bud på hvordan det er at møde den danske arbejdskultur.

DAKUonline er tiltænkt som en interaktiv hjemmeside. Kultur er i konstant bevægelse, hvorfor det ligeledes er vores hensigt at hjemmesiden skal udvikle sig med tiden.

Vi ser frem til dit bidrag til dette.

 

Human Shojaee
Senior Advisor

 

Skriv til
info@foreningen-nydansker.dk eller hus@foreningen-nydansker.dk

Daku Magasin

Se som online magasin
Download pdf