13 bud

Guide til arbejdspladser i at øge den kulturelle kompetence

1. Find frem til kulturen på arbejdspladsen - også de skjulte elementer af den

2. Screen arbejdskulturen for eventuelle elementer, der kan udelukke eller diskriminere bestemte grupper

3. Kommuniker jeres arbejdspladskultur til medarbejderne evt. via temadage, workshops eller Intranet

4. Udarbejd en grundig introduktionsordning for alle nye medarbejdere, herunder også introduktion til de uskrevne regler

5. Vær åben for at mobning og diskrimination også kan forekomme på jeres arbejdsplads

6. Udarbejd politikker, der sikrer medarbejderne mod mobning og diskrimination

7. Træn medarbejderne i udvikling af interkulturel kompetence

8. Kommuniker hvorfor det er vigtigt for virksomheden, at ingen føler sig udenfor

9. Tag enhver henvendelse om diskrimination seriøs og vis gennemsigtighed i håndteringen af problemstillingen

10. Håndter konflikter fair men bestemt og altid med udgangspunkt i fakta og ikke følelser

11. Hold konflikter i omverdenen udenfor arbejdspladsen

12. Overdriv ikke den kulturelle forskellighed, men tag udgangspunkt i den enkeltes personlighed

13. Skab gode rammer for det neutrale møde via en stærk virksomhedsidentitet

 

Human Shojaee, fra bogen Den multikulturelle arbejdsplads 2007, Meldorf Hansen

 

 Serdal Benli, Ayhan Can, Shahin Leghaei og HUman Shojaee

 

Daku Magasin

Se som online magasin
Download pdf